Plány, snahy rozvoje obce do budoucna

V následující etapě bude obec věnovat větší pozornost okolní krajině. Kolem obce chybí množství ovocných stromů, které při celkovém pohledu dotvářely její ráz.

V současné době věnuje obec velkou pozornost zanedbané infrastruktuře.

Přes nesporné pozitivní výsledky se v obci také objevují tendence k vylidňování. Obec podporuje výstavbu nových domů, zájemcům nabízí stavební parcely.

Velikou snahou a plánem obce je co nejdříve v budoucnu vybudovat kanalizaci s ČOV.

Okolí obce je obklopeno lesy a překrásnou přírodou, proto se obec snaží propagovat v různých turistických průvodcích pro větší zviditelnění možnosti turistických aktivit.