Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Obec Stálky

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (výbory a komise). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva nevolí rada obce, její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce

Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.

Starosta zřizuje následující komise:

  • Kulturně – sportovní komise
  • Obecní úřad
  • Tajemník obecního úřadu: tato funkce není zřízena

b) Obcí zřizované organizace

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název: Obec Stálky

Název ulice, č.p. : Stálky č.p.5

Název obce: Stálky

PSČ, adresní pošta: 671 06 Šafov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště: Obec Stálky

Název ulice, č.p.: Stálky č.p.5

Název obce: Stálky

PSČ, adresní pošta: 671 06 Šafov

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa 7:00 -17:00
Starosta je přítomen v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 10:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 515 297 140

Starosta: 606 702 981

Místostarosta:

4.5 Čísla faxu

Fax není zřízen.

4.6 Adresa internetové stránky

www.obecstalky.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

obecstalky@tiscali.cz

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky : dphbnwf

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

na účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo : 123-6182510227/0100

6. IČ

00637572

7. DIČ

CZ00637572