Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Obec Stálky

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (výbory a komise). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva nevolí rada obce, její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce

Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.

Starosta zřizuje následující komise:

Kulturně – sportovní komise
Obecní úřad
Tajemník obecního úřadu: tato funkce není zřízena

b) Obcí zřizované organizace

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:

Název ulice, č.p. :

Název obce:

PSČ, adresní pošta:

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště:

Název ulice, č.p.:

Název obce:

PSČ, adresní pošta:

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad:

Starosta:

Místostarosta:

4.5 Čísla faxu

Fax není zřízen.

4.6 Adresa internetové stránky

www.obecstalky.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Další elektronické adresy

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

6. IČ

00637572

7. DIČ

Obec není plátcem DPH